Triton, Håkanin sijoituskumppani näyttelymatkalla.